HØSTEN 2022 PÅ TROENS ORD

HØSTEN 2022 PÅ TROENS ORD

-Randi Filtvedt Johansen kommer fra 9-11 September Det blir kvinnemøte på fredagen i Kopervik, Lørdag kl 19:00 i Etne og Søndag kl 11:00 i Kopervik og kl 19:00 i Haugesund
Bønnekvelder med Dennis Greenidge 28-29 September
Jørn Strand kommer fra 4-6 November, Det blir møter i Kopervik, Etne og Haugesund
Per Åke Eliasson og Sven Nilsson kommer 18-20 November
fAMILIEMØTE MED Kåre sKULAND SØNDAG 27. NOVEMBER I KOPERVIK KL 11:00
Annie Schaug kommer 16-18 Desember
Bønnekonferansen 2023 begynner onsdag 4. Januar til Søndag 8. Januar