Tidligere møter

Tidligere møter

16. oktober 2019

Kveldsbibelskole

Kristin Apeland – Omsorg etter Guds hjerte
2. oktober 2019

Kveldsbibelskole

Tove og Jan Honningdal – Bønn og tilbedelse
1. oktober 2019

Asialink

Mer enn 3 milliarder mennesker har aldri hørt om Jesus. 75% av dem bor i Asia.