Omsorgshjem

Omsorgshjem

Arbeidet startet for ca. 30 år siden. Jeg, Irene Vestvik ( født 25.8.60) fikk et sterkt møte med den dype nøden og smerten som finnes i så mange menneskers liv. Det førte til at jeg falt på kne, hulkegråtende innfor den levende Gud og ropte: «Kan du hjelpe meg å hjelpe de som ingen klarer å hjelpe?» Slike bønner svarer Jesus.

Det startet da først en renselses- prosess i mitt liv, der Jesus tok mitt sinne, hat, utilgivelighet, dårlig syn på andre, sorg og smerte og legte meg på innsiden og fylte meg med Sin kjærlighet.

Herren helbreder de sønderknuste hjerter, og forbinder de smertefulle sår.

Salme 147.3

Etter dette sendte Han meg mennesker som trengte samme behandling som meg, og det økte på med verre og verre tilfeller. Men der synden er stor, er nåden enda større. Derfor vet jeg der er håp for alle som vil slippe Jesus 100% til i sitt liv. De som har vært dypt inne i det sataniske, settes fri i Jesu navn. Lenker og bånd blir brutt, og utfrielsen skjer. Halleluja! Uansett hvor mye eller lite der er av vonde ting, så er der hjelp å få. All ære og takk til Han som har gjort det mulig! Det er et privilegium å tjene Jesus Kristus.

I dag fungerer dette som et hjem for jenter/ damer. Behovet er stort for å få hjelp. De som kommer må selv ville ha Jesus og Hans hjelp på alle områder i livet. Det er den hjelpen vi har å tilby. Vi jobber med hele mennesket, både ånd, sjel og kropp. Det fører til at de fungerer godt på alle områder i livet og ellers i samfunnet. Vi har pr. i dag ikke mulighet for avrusning av rusmisbrukere.

Vi har ingen statlig støtte, og alt arbeid er frivillig. Derfor er vi avhengig av gaver som går til drift av hus og eiendom. Dersom du ønsker å gi en gave er kontonr: 3361.13.25202.

Be gjerne for oss og arbeidet!