Menighetsblad November 2021

Menighetsblad November 2021

Troens Ords menighetsblad kommer ut tre til fire ganger i året. Her finner du nyttig informasjon om alt som foregår i menighetene i Kopervik og i Haugesund.

I tillegg informerer vi om de forskjellige projsektene Troens Ord er involvert i

-Her er menighetsbladet for November 2021.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.