Lovsangsteam

Lovsangsteam

Ledere Lovsangsteam

Kjetil og Inger Anita Olsen

Bernhard Johannes Stangeland Leif Helge og Miranda Langåker Stian og Ida Brunes Irene Vestvik Solfrid Valvik Sara Solås Karla Engedal Faur