Bønnemøte

Bønnemøte

6. januar 2021 – 10. januar 2021

Bønnekonferanse 2021

Det er med stor glede vi vil invitere deg til bønnekonferansen igjen i Haugesund og Scandic Maritim Hall fra Onsdag 6 januar til Søndag 10 januar. Det blir en fantastisk start på året, og vi ser så fram til disse spennende dagene. -Forkynnere som kommer er: Dennis Greenidge, David Hathaway, Annie Schaug, Magritt Brustad, Alv Magnus, Kjell Haltorp og Birger Wroldsen. Lovsangen blir leda av Tove og Jan Honningdal m team. Påmelding:https://checkin.no/event/26258/boennekonferanse-6-10-jan-2021-scandic-maritime-hall-haugesund