Bønn

Bønn

OPPDATERING FRA BØNN OG FASTEAKSJONEN

-Trykk på Flagget. Da kommer du til en webside med alle bønnemailene som er sendt ut, samt et opptak av bønnemøtet som var på zoom den 22. Januar 2022. Nå er vi godt over 1000 personer som er med og ber! Takk for at du/dere står sammen med oss i bønn for: nasjonene i verden, Norge, politikere, kongehus og menneskers helse og frelse. «Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft» -Jakob 5.16